Aktivitiku 2002

Aktivitiku 2002
Tangga purba di Bukit Malawati, Kuala Selangor.

Monday, July 25, 2011

Jurnal PERSPEKTIF Jilid 2 Bil. 1 - Fakulti Sains Sosial UPSI
Jurnal ini diterbitkan oleh Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. I dinamakan sebagai PERSPEKTIF kerana mengambil kira hasil kajian dan penulisan yang pelbagai bidang di fakulti ini. Jurnal ini diterbitkan pada Mei 2010 dan alhamdulillah saya telah menyumbang satu artikel dalam penerbitan ini. Tajuk artikel saya itu ialah "Kebudayaan dan Tradisi Pengebumian Keranda Kayu Balak Kuno di Sabah: Satu Pengenalan."
1 comment: